Lid worden?

Welkom bij onze club! Fijn dat je je bij ons wilt aanmelden. Om je te kunnen inschrijven als lid hebben we diverse gegevens nodig.

Ledenadministratie:
Marijke ten Dam
Telefoon: 0297-285469
E-mail: ledenadmin@tvdrv.nl
Adres: Topaas 6, 3641 XD Mijdrecht

Inschrijfformulieren
Volledig lidmaatschap (pdf / doc)
Winterlidmaatschap (pdf / doc)
Aanbieding ouder-lidmaatschap (pdf /doc)

Contributie
De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

Volledig lid Rolstoel lid* Proeflid (3 mnd) Winterlid** Niet-spelend lid Rustend lid
Senior (18jr en ouder) € 157,50 € 105 € 40 € 75 € 50 € 30
Student (bewijs meesturen) € 105 € 25
Junior € 75 € 45 € 20 € 37,50
Aspirant*** (11jr en jonger) € 200
Ouder-lidmaatschap**** € 40

* Seizoen voor rolstoelleden loopt van 1 april t/m 31 oktober
** Winterseizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart
*** Aspirant-lidmaatschap geldt eerste twee jaar van lidmaatschap en tot het kalenderjaar waarin het jeugdlid 12 wordt. Prijs is gebaseerd op 18 tennislessen in groep van 4 personen. Vrijspelen is doordeweeks niet toegestaan na 18.00u.
**** Ouder lidmaatschap geldt het eerste seizoen bij gelijktijdige inschrijving van kind en ouder.

Automatische deelname aan de World Tour (jeugdcompetitie)

Aangezien we het belangrijk vinden dat onze jeugd al op jonge leeftijd op speelse wijze kennismaakt met het spelen van korte “wedstrijdjes”, doen al onze jeugdleden t/m 11 jaar (in principe) mee aan de World Tour. Jeugdleden worden hiervoor automatisch ingeschreven en de kosten voor deelname zijn onderdeel van het lidmaatschap.

Aspirant-lidmaatschap
Nieuwe jeugdleden kunnen de eerste twee jaar dat ze lid zijn, mits jonger dan 12 jaar, gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap. Dit lidmaatschap bestaat uit een lidmaatschap i.c.m. 18 tennislessen tegen een voordelig tarief. Het aspirant-lidmaatschap is een volledig lidmaatschap met de enige beperking dat het niet is toegestaan doordeweeks na 18.00 uur vrij te spelen. Aspirantleden moeten zich zowel inschrijven bij de vereniging als voor de tennisles.

Ouder-lidmaatschap
Wanneer ouders en kind gelijktijdig lid worden, profiteren de ouders het eerste seizoen van een gereduceerd tarief. Het kind moet zich apart inschrijven.

Student-lidmaatschap
Het student-lidmaatschap is voor nieuwe leden die kunnen aantonen dat ze voltijd-student zijn. U dient een kopie van bijv. uw OV mee te sturen.

Proeflidmaatschap
Het proeflidmaatschap is voor nieuwe leden die het tennissen willen proberen. U wordt voor drie maanden lid van de vereniging en mag gedurende deze tijd gebruik maken van de banen. U wordt nog niet aangemeld als KNLTB lid en mag daarom nog niet meedoen aan competitie en toernooien.

Niet-spelend lidmaatschap
Het niet-spelend lidmaatschap is voor leden van de vereniging die niet tennissen. Het draaien van bardienst is voor deze leden optioneel.

Lid worden tijdens het seizoen
Een verrekening zal plaatsvinden waarbij de nog resterende seizoentijd in rekening wordt gebracht.

Rustende leden
Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden, die (tijdelijk) niet willen of kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 april van het nieuwe verenigingsjaar. In het opvolgende verenigingsjaar word het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij is afgemeld vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. Rustende leden hebben dezelfde rechten en plichten (behalve bardienst draaien) als actieve leden, maar mogen natuurlijk niet tennissen. Nadat het lid weer wil gaan tennissen wordt het lid op verzoek weer “tennissend lid”. Er wordt vanaf dat moment contributie berekend naar rato. Er volgt geen restitutie van betaalde “rustend lid” contributie.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november van het lopende seizoen schriftelijk (evt per e-mail) bij de ledenadministratie plaats te vinden.
Bij te late opzegging ná 1 januari wordt 30 euro onkosten in rekening gebracht. Opzeggingen ná 1 april voor het lopende seizoen worden niet geaccepteerd.

Het bestuur houdt zich het recht voor om bij het maximaal aantal bereikte leden een ledenstop in te stellen.

Designed for Free Scratch Card Games in Collaboration with Cheltenham Gold Cup