Commissies

Tennisvereniging De Ronde Vener wordt gevormd door haar leden. Zij kunnen zich tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (of in bijzondere gevallen in een extra buitengewone ledenvergadering) uitspreken over de door de vereniging te varen koers.

De ledenvergadering kiest een bestuur dat verantwoordelijk is voor het dagelijks besturen van de vereniging en hierover in de ledenvergadering verantwoording aflegt.

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die een aantal specifieke taken uitvoeren. Zo hebben wij de volgende commissies:

  • Tennis Evenementen Commissie (TEC)
  • Jeugdcommissie
  • Clubhuiscommissie
  • Redactiecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Parkcommissie

Dankzij de constante inzet van diverse leden kunnen wij deze vereniging draaiende houden.

Tennis evenementen commissie

De Tennis Evenementen Commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de verschillende evenementen zoals het open toernooi, clubkampioenschappen, externe competitie, dubbelavonden, oktoberweekenden toernooi, etc. voor de senioren. Voor de grote evenementen zijn zelfstandige commissies opgezet. De leden van de commissie worden tijdens de evenementen bijgestaan door vrijwilligers.

Jeugdcommissie
De Jeugdommissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de verschillende evenementen zoals het open toernooi, clubkampioenschappen, externe competitie, dubbelavonden, oktoberweekenden toernooi, etc. voor de jeugd.

Clubhuiscommissie

De vereniging beschikt over een fraai clubhuis. Hier bevinden zich de bestuurskamer, de kleedkamers met douches, de toiletten en natuurlijk de bar en keuken.

Het clubhuis is door de weeks geopend van 19.00 uur tot 23.00 uur. Tijdens evenementen worden vaak ruimere openingstijden aangehouden. Indien het clubhuis niet is geopend zijn de kleedkamers en douches via de achterzijde bereikbaar. Voor komende winter worden voorzieningen getroffen om ook als het clubhuis gesloten is, gebruik te kunnen maken van de kantinefaciliteiten.

De clubhuiscommissie verzorgt de bestellingen voor de bar en de keuken en de indeling van de bardiensten. Wij willen de jaarlijkse contributie en de prijzen van de consumpties laag houden en daarom is besloten de exploitatie van het clubhuis in eigen hand te houden. Dit betekent echter dat alle seniorleden jaarlijks twee bardiensten moeten draaien.

Redactiecommissie

Elke maand ontvangen de leden de elektronische nieuwsbrief. Hierin staan naast de agenda, verslagen van toernooien en competitie ook inschrijfformulieren voor de diverse evenementen.

De redactiecommissie zorgt ervoor dat de door de diverse commissies en individuele leden aangeleverde artikelen in de nieuwsbrief komen.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie benadert potentiële sponsoren en legt de gemaakte afspraken vast in een sponsorovereenkomst. Zonder de bijdragen van onze sponsoren zou de exploitatie van ons tennispark niet mogelijk zijn. In ruil voor hun sponsorbijdrage ontvangen zij reclame uitingen in de vorm van advertenties, reclameborden of vermelding op inschrijfformulieren. Tevens worden zij jaarlijks uitgenodigd op de sponsor- en vrijwillersdag.

Parkcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de hele tennisaccomodatie.De parkbeheer commissie coördineert het onderhoud aan de banen, de hekwerken, de sproei-installatie, het clubgebouw en het op het tennispark aanwezige groen. De commissie maakt een planning van de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden.

Designed for Free Scratch Card Games in Collaboration with Cheltenham Gold Cup