Ledenadministratie

Welkom bij onze club!

Fijn dat je je bij ons wilt aanmelden. Om je te kunnen inschrijven als lid hebben we diverse gegevens nodig.

Ledenadministratie:

Marijke ten Dam
E-mail: [email protected]
Adres: Topaas 6, 3641 XD Mijdrecht

Contributie

De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt:

  Volledig lid Rolstoel lid Proeflid
(3 mnd)
Winterlid* Niet-spelend lid Rustend lid Padel lid Combi lid
(2e sport)
Senior (18jr en ouder) € 167,50 € 110 € 40 € 80 € 50 € 30 € 167,50 + € 30
Jong senior (t/m 24 jaar) € 110   € 25       € 110 + € 30
Junior (t/m 17 jaar) € 80 € 45 € 20 € 37,50     € 80 + € 30
Aspirant** (11jr en jonger) € 230              
Ouder-lidmaatschap*** € 40              


* Winterseizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart
** Aspirant-lidmaatschap geldt eerste twee jaar van lidmaatschap en tot het kalenderjaar waarin het jeugdlid 12 wordt. Prijs is gebaseerd op 18 tennislessen in groep van 4 personen. Vrijspelen is doordeweeks niet toegestaan na 18.00u.
*** Ouder lidmaatschap geldt het eerste seizoen bij gelijktijdige inschrijving van kind en ouder.

Bardienst

De vereniging heeft het clubhuis en bar in eigen beheer waardoor de prijzen aan de bar relatief laag zijn. Dit betekent wel dat alle seniorleden (18+ en volledig lid) verplicht zijn om jaarlijks twee bardiensten te draaien. Inplannen van een bardienst kan via de website of de ClubApp. De bardienst is overigens ook een goede gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en andere leden.

Automatische deelname aan de World Tour (jeugdcompetitie)

Aangezien we het belangrijk vinden dat onze jeugd al op jonge leeftijd op speelse wijze kennismaakt met het spelen van korte “wedstrijdjes”, doen al onze jeugdleden t/m 11 jaar (in principe) mee aan de World Tour. Jeugdleden worden hiervoor automatisch ingeschreven en de kosten voor deelname zijn onderdeel van het lidmaatschap.

Aspirant-lidmaatschap

Nieuwe jeugdleden kunnen de eerste twee jaar dat ze lid zijn, mits jonger dan 12 jaar, gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap. Dit lidmaatschap bestaat uit een lidmaatschap i.c.m. 18 tennislessen tegen een voordelig tarief. Het aspirant-lidmaatschap is een volledig lidmaatschap met de enige beperking dat het niet is toegestaan doordeweeks na 18.00 uur vrij te spelen. Aspirantleden moeten zich zowel inschrijven bij de vereniging als voor de tennisles.

Ouder-lidmaatschap

Wanneer ouders en kind gelijktijdig lid worden, profiteren de ouders het eerste seizoen van een gereduceerd tarief. Het kind moet zich apart inschrijven.

Jong senior-lidmaatschap

Het student-lidmaatschap is voor leden t/m 24 jaar. Je wordt Jong senior in het kalenderjaar dat je 18 wordt.

Proeflidmaatschap

Het proeflidmaatschap is voor nieuwe leden die het tennissen willen proberen. Je wordt voor drie maanden lid van de vereniging en mag gedurende deze tijd gebruik maken van de banen. Je wordt nog niet aangemeld als KNLTB lid en mag daarom nog niet meedoen aan competitie en toernooien.

Niet-spelend lidmaatschap

Het niet-spelend lidmaatschap is voor leden van de vereniging die niet tennissen. Het draaien van bardienst is voor deze leden optioneel.

Lid worden tijdens het seizoen

Een verrekening zal plaatsvinden waarbij de nog resterende seizoentijd in rekening wordt gebracht.

Rustende leden

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden, die (tijdelijk) niet willen of kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 april van het nieuwe verenigingsjaar. In het opvolgende verenigingsjaar word het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij is afgemeld vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. Rustende leden hebben dezelfde rechten en plichten (behalve bardienst draaien) als actieve leden, maar mogen natuurlijk niet tennissen. Nadat het lid weer wil gaan tennissen wordt het lid op verzoek weer “tennissend lid”. Er wordt vanaf dat moment contributie berekend naar rato. Er volgt geen restitutie van betaalde “rustend lid” contributie.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 november (31 maart voor winterlidmaatschap) van het lopende seizoen schriftelijk (evt per e-mail) bij de ledenadministratie plaats te vinden.
Bij te late opzegging ná 1 januari wordt 30 euro onkosten in rekening gebracht. Opzeggingen ná 1 april voor het lopende seizoen worden niet geaccepteerd.

Het bestuur houdt zich het recht voor om bij het maximaal aantal bereikte leden een ledenstop in te stellen.