Competitiereglement Padel

Leden met een daluren-lidmaatschap kunnen zich niet inschrijven voor de competitie.

Aantal teams per speeldag

Voor elke speeldag is er een maximaal aantal teams dat kan worden ingedeeld. We hebben ons hierbij te houden aan de reglementen van de KNLTB en het beleid van de vereniging. Per speeldag wordt het volgende aantal teams maximaal toegelaten:

 • vrijdagavond: 6 teams
 • zaterdag: 10 teams
 • zondag: 10 teams

Mochten er meer teams inschrijven dan toegestaan, dan gaan de volgende stappen in werking:

 • Eerst wordt er gevraagd of een team vrijwillig naar een andere dag wilt (mits voldoende ruimte).
 • Als er hierna nog te veel teams zijn, wordt er geloot.
 • De uitgelote teams krijgen alsnog de mogelijkheid om naar een andere dag te gaan (mits voldoende ruimte).

De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

 • Wij hanteren strikt de sluitingsdatum van inschrijving.
 • Je kunt je maar voor 1 team inschrijven. Je mag wel reserve staan bij een ander team (dat reeds uit minimaal 4 vaste spelers bestaat).
 • Deelname in een tweede team (als vaste speler) wordt alleen toegestaan als hier voldoende ruimte voor is.
 • Je hele team dient lid te zijn op het moment van inschrijving.
 • De verenigingscompetitieleider stelt de ruimte per speeldag vast.

Loting

Alle teams worden gelijkgesteld bij loting.

 • Deelname aan competitie staat open voor nieuwe leden, een gegarandeerde plek wordt niet gegeven.
 • Als je bent uitgeloot of (evt. vrijwillig) voor een ander dag hebt gekozen, ben je vrij van loting voor de komende competitie (mits hetzelfde team). Dit zijn de voorjaar-, zomer- en najaarcompetitie.
 • Een team wordt als ‘het zelfde team’ beschouwd wanneer het team uit minimaal 3 dezelfde vaste spelers als vorig jaar bestaat, in dezelfde competitiesoort.
 • De loting wordt openbaar in het clubhuis gehouden. Mocht door omstandigheden de loting niet in het clubhuis kunnen plaatsvinden dan zal dit online gebeuren. 

De verenigingscompetitieleider beslist, de padelcommissie heeft een adviserende rol en het bestuur beslist in onvoorziene situaties.

Competitiebijdrage

De competitiebijdrage is o.a. gebaseerd op de KNLTB competitiebijdrage en het aantal benodigde blikken ballen. De teams mogen de gebruikte ballen houden.

Voor 2023 is de competitiebijdrage als volgt (onder voorbehoud): €72,50*

*Bedragen kunnen nog wijzigen als gevolg van stijging KNLTB tarief en/of
prijs van blik tennisballen.

Verantwoordelijkheden teams

Na inschrijving van het team, is het team zelf verantwoordelijk voor het vinden van invallers. Via de mail krijgt de captain een overzicht van invalspelers die benaderd kunnen worden. Daarnaast zou je de verenigingscompetitieleider kunnen benaderen voor eventuele opties.

Eventuele boetes voor terugtrekken van een team en/of opgelopen boetes tijdens de competitie zijn voor rekening van het desbetreffende team.

Let op: uitslagen moeten dezelfde dag in het bijzijn van de tegenstander online worden ingevoerd. Bij te laat invoeren kan de KNLTB een boete opleggen.

Inhalen

Voor het inhalen van uitgevallen competitiewedstrijden zijn door de KNLTB inhaaldagen ingepland. Een uitgevallen wedstrijd moet voor de laatste inhaaldag gespeeld worden. Wij raden aan om in principe de vaste inhaaldagen te gebruiken. Als dit niet kan mag er (in overleg met de VCL) op een andere speeldag (zaterdag of zondag) worden ingehaald, mits er plek is. Doordeweeks inhalen willen wij liever niet, deze avonden zijn voor het spelen van de toss, vrijspelen en de lessen van CTO. 

Laat altijd aan de VCL weten wanneer er ingehaald wordt. Als er meerdere verregende dagen zijn geweest, zal niet iedereen op de eerst volgende inhaaldag kunnen spelen i.v.m. de baanbezetting.