Commissies

Tennisvereniging De Ronde Vener wordt gevormd door haar leden. Zij kunnen zich tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (of in bijzondere gevallen in een extra buitengewone ledenvergadering) uitspreken over de door de vereniging te varen koers.

De ledenvergadering kiest een bestuur dat verantwoordelijk is voor het dagelijks besturen van de vereniging en hierover in de ledenvergadering verantwoording aflegt.

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die een aantal specifieke taken uitvoeren. Zo hebben wij de volgende commissies:

 • Tennis Evenementen Commissie (TEC)
 • Jeugdcommissie
 • Clubhuiscommissie
 • Redactiecommissie
 • Sponsorcommissie
 • Parkcommissie

Dankzij de constante inzet van diverse leden kunnen wij deze vereniging draaiende houden.

Bestuur ([email protected])

 • Ewout de Jong (voorzitter) 06-52692194
 • Marte ten Dam (secretaris) 06-26022009
 • Marinus Tichelaar (penningmeester)
 • Voorzitters commissies

Tennis evenementen commissie (TEC) ([email protected])

De Tennis Evenementen Commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de verschillende evenementen zoals het open toernooi, clubkampioenschappen, externe competitie, dubbelavonden etc. voor de senioren. Voor de grote evenementen zijn zelfstandige commissies opgezet. De leden van de commissie worden tijdens de evenementen bijgestaan door vrijwilligers.

Commissieleden 

 • Eelco van Gent (voorzitter) 06-46113359
 • Nancy van der Lans
 • Charlotte Homan
 • Vincent Bolt
 • John Compaan
 • Verenigings Competitie Leider ([email protected])
 • Open Toernooi Commissie ([email protected])

Jeugdcommissie ([email protected])

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de verschillende jeugdevenementen zoals de clubkampioenschappen, externe competitie en interne jeugdtoernooitjes.

Commissieleden

 • Kim Dijkstra (voorzitter) 06-31234386
 • Milou Bierman
 • Karin Bedeker
 • Marleen Kuiper
 • Jeannet de Jonge

Clubhuiscommissie ([email protected])

De clubhuiscommissie verzorgt de inkoop voor de bar en de keuken en de indeling van de bardiensten. Wij willen de prijzen van de consumpties laag houden en daarom is besloten de exploitatie van het clubhuis in eigen hand te houden. Dit betekent dat alle seniorleden jaarlijks twee bardiensten moeten draaien.

Commissieleden 

 • Monique Roelofsma (voorzitter) 06-81183844
 • Marjolein van Dijk
 • Ester Swaab
 • Caroline Schoonderwoerd

Redactiecommissie ([email protected])

Elke maand ontvangen de leden de elektronische nieuwsbrief. Hierin staan naast de agenda, verslagen van toernooien en competitie ook inschrijfformulieren voor de diverse evenementen.

De redactiecommissie zorgt ervoor dat de door de diverse commissies en individuele leden aangeleverde artikelen in de nieuwsbrief komen.

Commissieleden 

 • Rien Woerden

Sponsorcommissie ([email protected])

De sponsorcommissie benadert potentiële sponsoren en legt de gemaakte afspraken vast in een sponsorovereenkomst. Zonder de bijdragen van onze sponsoren zou de exploitatie van ons tennispark niet mogelijk zijn. In ruil voor hun sponsorbijdrage ontvangen zij reclame uitingen in de vorm van advertenties, reclameborden of vermelding op inschrijfformulieren. Tevens worden zij jaarlijks uitgenodigd op de sponsor- en vrijwillersdag.

Commissieleden

 • Vacant (Ewout de Jong a.i.)

Parkcommissie ([email protected])

Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de hele tennisaccomodatie.De parkcommissie coördineert het onderhoud aan de banen, de hekwerken, het clubgebouw en het op het tennispark aanwezige groen. De commissie maakt een planning van de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden.

Commissieleden 

 • Viktor Ruijgrok (voorzitter) 06-29566508
 • Hans Berk
 • Marius de Jong
 • Jan Bosman (groundsman)
 • Vincent Groen

Nieuwe leden coördinator ([email protected])

 

Ledenadministratie ([email protected])

 • Marijke ten Dam

Tennisschool CTO / Ruud van der Helm ([email protected])

 • Ruud van der Helm 06-54204521