Vereniging

Tennisvereniging De Ronde Vener is een vereniging met uitstraling in Gemeente De Ronde Venen en omstreken. Met zo’n 450 jeugd-en seniorenleden behoort onze vereniging tot één van de grotere verenigingen in de regio. Een vereniging waar ieder lid vindt wat hij/ zij zoekt. Zowel op sportief als sociaal gebied. Dit hebben we benoemd in onze kernwaarden:

Toegankelijk – Sfeervol – Sportief

Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt in alle keuzes die gemaakt worden.

De leden voelen zich daadwerkelijk betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Binnen De Ronde Vener wil iedereen graag een bijdrage leveren om de vereniging te laten bloeien.

Tennisvereniging De Ronde Vener is opgericht in 1980 en is begonnen met 3 banen, de huidige banen 3, 4 en 5. Door de groei van het ledental werden er al snel nog twee banen (thans baan 6 en 7) aangelegd. Vervolgens werden nog twee banen (nu baan 1 en 2) aangelegd en met behulp van een groot aantal vrijwilligers werd het clubhuis gebouwd. Tegelijk met de bouw van het clubhuis werd de verlichting geplaatst, zodat de De Ronde Vener over 7 verlichte gravelbanen kon beschikken.

In 2005, het jaar dat wij tevens ons 25-jarig bestaan vierden, werden de banen 6 en 7 omgebouwd van gravelbanen naar French Court banen. French Court banen zijn soft court banen, welke door de KNLTB zijn gelijkgesteld aan gravel. Groot voordeel is de bespeelbaarheid in de wintermaanden. In 2006 zijn ook de banen 1 en 2 omgebouwd naar French Court. Door de aanleg van deze banen kan er bij De Ronde Vener 12 maanden lang buiten worden getennist!

In 2015 zijn de French Court banen 1, 2, 6 en 7 vervangen door Probounce banen. Dit zijn ook banen waarop het gehele jaar gespeeld kan worden maar deze banen laten het regenwater nog beter door. Tot slot zijn in 2018 ook de banen 3, 4 en 5 omgebouwd naar Probounce banen.

Vrijwilligers

De vereniging heeft zijn huidige vorm mede te danken aan de constante inzet van diverse leden die in commissies hebben plaatsgenomen en leden die actief zijn in het onderhoud van ons tennispark.

Clubhuis

De vereniging beschikt over een fraai clubhuis. Hier bevinden zich de bestuurskamer, de kleedkamers met douches, de toiletten en natuurlijk de bar en keuken.

Het clubhuis wordt door de vereniging zelf geëxploiteerd, waarvoor van alle seniorleden een stuk zelfwerkzaamheid wordt verwacht en wel in de vorm van het twee keer per seizoen draaien van een bardienst. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden, qua datum en tijdstip. De bardienst is overigens een goede gelegenheid voor nieuwe leden om in een breder verband kennis te maken met andere leden van de club.

Het clubhuis is door de weeks geopend van 19.00 uur tot 23.30 uur. Tijdens evenementen worden vaak ruimere openingstijden aangehouden. Indien het clubhuis niet is geopend zijn de kleedkamers en douches via de achterzijde bereikbaar. Voor de winter worden voorzieningen getroffen om ook als het clubhuis gesloten is, gebruik te kunnen maken van de faciliteiten.

Bestuur en Commissies

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Het bestuur wordt verder gevormd door de voorzitters van de verschillende commissies:

  • Clubhuiscommissie
  • Parkcommissie
  • Jeugdcommissie
  • Tennis Evenementen Commissie

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgebracht. De redactiecommissie is hiervoor verantwoordelijk. Via de nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden wat er gebeurt op de vereniging.

Tennisschool Ruud van der Helm

Onze tennisvereniging werkt samen met tennisschool Ruud van der Helm. Ruud van der Helm verzorgd alle trainingen, voor de jeugd en de senioren. Daarbij zijn alle lesvormen mogelijk en bespreekbaar.