Competitiereglement

Aantal teams per speeldag

Voor elke speeldag is er een maximaal aantal teams dat kan worden ingedeeld. We hebben ons hierbij te houden aan de reglementen van de KNLTB en het beleid van de vereniging. Per speeldag wordt het volgende aantal teams maximaal toegelaten:

 • woensdagavond: 2 teams
 • donderdag overdag: 4 teams
 • vrijdagochtend (50+): 2 teams
 • vrijdagavond:
  • voorjaarscompetitie: 10 teams gegarandeerd, eventueel 12 indien extra banen in de hal beschikbaar zijn.
  • najaarscompetitie: 10 teams
 • zaterdag: n.b.
 • zondag: n.b.

Voor de zaterdag- en zondagcompetitie is het maximum aantal banen vooraf niet te melden i.v.m. de diversiteit aan competitievormen.

Mochten er meer teams inschrijven dan toegestaan, dan gaan de volgende stappen in werking:

 • Eerst wordt er gevraagd of een team vrijwillig naar een andere dag(deel) wil (mits voldoende ruimte).
 • Als er hierna nog te veel teams zijn, wordt er geloot.
 • De uitgelote teams krijgen alsnog de mogelijkheid om naar een andere dag(deel) te gaan (mits voldoende ruimte).

De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

 • Wij hanteren strikt de sluitingsdatum van inschrijving.
 • Je kunt je maar voor 1 team inschrijven. Je mag wel reserve staan bij een ander team (dat reeds uit minimaal 4 vaste spelers bestaat).
 • Deelname in een tweede team (als vaste speler) wordt alleen toegestaan als hier voldoende ruimte voor is.
 • De verenigingscompetitieleider stelt de ruimte per speeldag vast.

Loting

Alle teams worden gelijkgesteld bij loting behalve de jeugdteams op zondag, deze teams zijn vrijgesteld van loting.

 • Deelname aan competitie staat open voor nieuwe leden, een gegarandeerde plek wordt niet gegeven.
 • Voorjaars- en najaarscompetitie staan los van elkaar, dit zou kunnen betekenen dat je zowel in het voorjaar als in het najaar kunt worden uitgeloot.
 • Als je bent uitgeloot of (evt. vrijwillig) voor een ander dag(deel) hebt gekozen, ben je vrij van loting voor de komende 3 jaar (mits hetzelfde team).
 • Een team wordt als ‘het zelfde team’ beschouwd wanneer het team uit minimaal 3 dezelfde vaste spelers als vorig jaar bestaat, in dezelfde competitiesoort.
 • De loting wordt openbaar in het clubhuis gehouden. Mocht door omstandigheden de loting niet in het clubhuis kunnen plaatsvinden dan zal dit online gebeuren. 

De verenigingscompetitieleider beslist, de TEC heeft een adviserende rol en het bestuur beslist in onvoorziene situaties.

Competitiebijdrage

Afhankelijk van de competitiesoort is er een competitiebijdrage vastgesteld. De competitiebijdrage is o.a. gebaseerd op de KNLTB competitiebijdrage en het aantal benodigde blikken ballen. De teams mogen de gebruikte ballen houden.

Voor 2022 is de competitiebijdrage als volgt (onder voorbehoud):

 • Doordeweeks overdag, woensdag zomeravond competitie, zaterdag dubbel competitie, zaterdagavond competitie en zondag dubbel competitie: € 85,00*
 • Vrijdagavond dubbel competitie: €72,50*
 • Zaterdag en zondag overdag heren en dames teams: €110,00*

*Bedragen kunnen nog wijzigen als gevolg van stijging KNLTB tarief en/of
prijs van blik tennisballen.

Verantwoordelijkheden teams

Na inschrijving van het team, is het team zelf verantwoordelijk voor het vinden van invallers. Op de website van de club, bij de competitie, staan invalspelers vermeld. Daarnaast zou je de verenigingscompetitieleider kunnen benaderen voor eventuele opties.

Eventuele boetes voor terugtrekken van een team en/of opgelopen boetes tijdens de competitie zijn voor rekening van het desbetreffende team.

Let op: uitslagen moeten dezelfde dag in het bijzijn van de tegenstander online worden ingevoerd. Bij te laat invoeren kan de KNLTB een boete opleggen.

Inhalen

Voor het inhalen van uitgevallen competitiewedstrijden zijn door de KNLTB inhaaldagen ingepland. Een uitgevallen wedstrijd moet op of voor de eerstvolgende beschikbare inhaaldag gespeeld worden. Wij raden aan om in principe de vaste inhaaldagen te gebruiken. Als dit niet kan mag er (in overleg met de VCL) doordeweeks worden ingehaald, maar worden er geen baanrechten verleend. Dat betekent dat je gewoon kan worden afgehangen. Maandag- en dinsdagavond zijn uitgesloten wegens de vele vrijspelers op deze avonden. Dit geldt ook voor de woensdagavond, zodra de zomeravondcompetitie is gestart.

Laat altijd aan de VCL weten op welke dag er ingehaald wordt. Als er meerdere verregende dagen zijn geweest, zal niet iedereen op de eerst volgende inhaaldag kunnen spelen i.v.m. de baanbezetting.