Baanreglement

Toegang

 1. De toegang tot het park en clubruimte staat open voor alle leden, donateurs, introducés en belangstellenden voor de tennissport.
 2. Op het park dient men zich zodanig te gedragen, dat men anderen niet tot last is. Honden worden slechts op het park toegelaten als deze zijn aangelijnd. Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
 3. De leden van het bestuur hebben het recht personen de toegang tot het park te verbieden.
 4. Indien het toegangshek gesloten is, kunnen leden zich door middel van hun toegangspas toegang verschaffen tot het park. Men dient het toegangshek dan achter zich te sluiten.
 5. Leden die derden mee het park opnemen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die derden.

Gebruik van de banen

 1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 30 maart, waarvan de periode van 1 oktober tot en met 30 maart als winterseizoen wordt aangeduid.
 2. De banen zijn geopend van 09.00 uur tot 23.00 uur en de kantine is geopend tot 23.30 uur, met uitzondering van evenementen. Op 4 mei sluit de kantine om 19.00 uur en worden leden geacht in ieder geval van 19.45 tot 20.15 geen gebruik te maken van de banen en de dodenherdenking in acht te nemen.
 3. Het gebruik van de banen geschiedt op eigen risico. Tennisvereniging De Ronde Vener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei persoonlijke of materiële schade van degenen die gebruik maken van de tennisbanen.
 4. Het dragen van tenniskleding en het gebruik van tennisschoenen bestemd voor ProBounce is verplicht.

Het reserveren van een baan

 1. Spelen is slechts mogelijk na het reserveren van een baan op het afhangbord.
 2. De klok van het afhangbord is bepalend voor de tijd.
 3. Afhangen van een baan dient pas plaats te vinden indien men voornemens is te gaan spelen.
 4. De speelduur voor het enkelspel bedraagt 30 minuten, voor het dubbelspel 45 minuten. Er is sprake van een dubbelspel indien vier personen gebruik maken van de baan. Indien men na afloop doorspeelt, omdat er geen andere gegadigden zijn, mag de reservering niet worden verlengd. Het is niet toegestaan om, als men is afgehangen, onmiddellijk op een andere baan af te hangen. Er dient dan minimaal 15 minuten te worden gewacht.
 5. Wanneer alle banen zijn gereserveerd en er een wachttijd van meer dan 30 minuten is, is men verplicht met vier personen op een baan te spelen. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter begonnen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bijgehangen worden. De speeltijd wordt dan niet verlengd.
 6. Men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen. Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig eindigen, dient men eerst de baan van de enkelpartij af te hangen.
 7. Jeugdleden mogen doordeweeks tot 18.00 uur tennissen met jeugdleden van andere verenigingen als de baanbezetting dit toelaat. Hierbij is afhangen voor alle spelers verplicht en dient er op elke baan minimaal één jeugdlid van De Ronde Vener aanwezig te zijn.

Introduceren

 1. Indien er geen wachttijden zijn, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Een en dezelfde persoon mag maximaal 3x per seizoen worden geïntroduceerd. Voor deze introducé moet ook worden gereserveerd op het afhangbord. Kosten om te introduceren zijn 3,50 euro, te voldoen aan de bar. Indien het clubhuis gesloten is, zijn introducékaarten verkrijgbaar bij:
  • Marijke ten Dam, Topaas 6, Mijdrecht, tel: 285469
  • Viktor Ruijgrok, Maansteen 10, Mijdrecht tel: 283310
  • Marte ten Dam, Toermalijn 19, Mijdrecht, tel: 288965
 2. Een introductie is alleen geldig op de dag van aankoop.

Bespeelbaarheid

 1. Of de banen bespeelbaar zijn wordt door de groundsman, een lid van het bestuur, TEC of de competitieleider/ster (VCL) beoordeeld.
 2. Aanwijzingen van de hiervoor genoemde personen dienen te worden opgevolgd.
 3. De groundsman is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen buiten gebruik te stellen. Dit wordt op het afhangbord kenbaar gemaakt. Indien de netten naar beneden zijn gelaten, zijn de banen buiten gebruik gesteld en mogen niet worden betreden.

Voorkeursrechten

 1. De vereniging stelt banen beschikbaar voor tennistraining aan de leden. Op het afhangbord wordt aangegeven welke banen voor de training worden gebruikt en op welke tijdstippen. Leden die gebruik maken van de trainingsbanen, mogen pas na afloop van de training afhangen.
 2. Tijdens competitiewedstrijden is in beginsel minimaal één baan beschikbaar voor recreanten. Bij slecht weer kan de competitieleider/ster beslag leggen op alle banen, zodat de wedstrijden kunnen worden voltooid. Dit is een voorschrift van de K.N.L.T.B.
 3. Tijdens de woensdagochtend toss voor senioren zijn, bij voldoende belangstelling, alle banen voor de toss in gebruik. De leider van de toss bepaalt hoeveel banen er door de toss worden gebruikt. Indien er later meer banen voor de toss nodig zijn mag een speelronde waarvoor is afgehangen eerst worden afgemaakt.
 4. Het bestuur of de TEC is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen aan te wijzen voor evenementen, zodat er minder of geen banen beschikbaar zijn voor recreanten.

Slotbepalingen

 1. Bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot dit baanreglement, gelieve dit kenbaar te maken aan één van de leden van het bestuur.
 2. De leden van de diverse commissies en het bestuur zien toe op de naleving van het baanreglement. Bij verschil van mening over de toepassing van dit reglement treedt het bestuur op als besluitvormend orgaan.
 3. Het bestuur heeft het recht leden te schorsen op grond van wangedrag en/of herhaaldelijk overtreden van het baanreglement.
 4. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.