Vrijwilliger worden?

Hoe leuk om bij je club betrokken te zijn en je steentje bij te dragen?!

Net als elke vereniging kan ook onze vereniging niet zonder de inzet van vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden en activiteiten te organiseren. Gezamenlijk zijn wij namelijk de vereniging! 

Ondanks het feit dat al het vrijwilligerswerk met heel veel enthousiasme wordt gedaan, is er toch continue vraag naar nieuwe, of meer, vrijwilligers. 

Vrijwilligerswerk kan door structurele inzet bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een van de commissies. Zit je liever niet vast? Er zijn genoeg incidentele / eenmalige werkzaamheden in welke vorm dan ook. Denk aan bijv. het bakken van patatjes met Patat- tennis voor de jeugd! Of gezellig een dag of avond helpen in de buitenkeuken bij bijv. het Open Toernooi, meedraaien achter de wedstrijdtafel, of een paar uurtjes bladblazen? 

Het is leuk, gezellig en zeer dankbaar werk.

Heb je interesse, wil je meer weten of weet je al welke vrijwilligersrol jij op je wilt nemen binnen de:

·      Jeugdcommissie
·      Parkcommissie
·      Sponsorcommissie
·      Clubhuis(bar)commissie
·      Tennis Evenementen Commissie (TEC)
·      Redactiecommissie 

Laat het weten d.m.v. een mail naar: [email protected]

Alvast bedankt voor je inzet en nogmaals, gezamenlijk zijn wij namelijk de vereniging!